Veřejné jednání zastupitelstva obce

V úterý 5. 8. 2014 od 20 hodin se koná veřejné zasedání zastupitelstva obce. Krom stanoveného programu nás bude samozřejmě zajímat, jak obec postoupila s úhradou dlouhodobě neuhrazených faktur.

Program jednání:  

  1. Zahájení 
  2. Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich svoz – výběr dodavatele 
  3. Prodej pozemků parc. č. 2160/24, 2160/25 a 2160/26 
  4. Přidělení obecních bytů žadatelům 
  5. Různé 
  6. Závěr