Veřejné jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce, které bude, mimo jiné, projednávat závěrečný účet obce Němčičky za rok 2013, se koná v pondělí 16.6. ve 20 hodin. Zastupitelstvo je veřejné, otevřené všem obyvatelům Němčiček...
Program jednání: 
  1. Zahájení 
  2. Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2013, účetní závěrka obce Němčičky za rok 2013 
  3. Zadání Zěmny č. 1 Územního plánu Němčičky 
  4. Stanovení počtu zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 
  5. Různé 
  6. Závěr