4. Stanislava Stávková

bez politické příslušnosti

Věk: 32 let

Vzdělání: Středoškolské s maturitou

Zaměstnání: Mateřská dovolená

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do zastupitelstva obce?

Němčičky jsou krásná obec a je na každém z nás zušlechťovat nejen sebe sama, ale i okolí.

Co byste chtěl/a změnit, případně na jakou oblast se budete soustředit, o co se budete zasazovat, pokud budete zvolena zastupitelem/zastupitelkou?                                                   

Změnit bych chtěla určitě transparentnost, tolerantnost a slušné jednání. Věci, které obec potřebuje velmi nutně a tou je nová kanalizace, potřeba je i zajistit otázku odpadového hospodářství. Ráda bych podpořila i řešení udržitelnosti domovinky, ale samozřejmě těch oblastí je mnohem více a v zásadě je vše uvedeno v našem volebním programu.

Proč kandidujete na kandidátce KDU-ČSL?

Je to hlavně víra v morální zásady, které jsou pro mne na prvním místě. Výchozím základem této spolupráce je dobrovolnost všech zúčastněných, vzájemná ochota pomáhat si, navzájem se respektovat, držet si vůči sobě úctu, smírnost, a ve společném jednání hledat vždy ve všem věcnost a spravedlnost.