Odpady - výsledky průzkumu trhu

Již v prosinci jsme iniciovali myšlenku porovnání nabídek na sběr a třídění komunálního odpadu v obci s jednoznačným zadáním - zjistit, která z nabídek bude pro obec a nás občany nejvýhodnější a udělat vše proto, abychom dosáhli relevantního porovnání mezi nabídkami dodavatelů a mohli tak posoudit výhodnost nebo nevýhodnost současného stavu. V březnu jsem také zpracovali podklady, které byly rozeslány firmám zabývajícím se těmito službami

S výsledky nabídek byly někteří občané seznámeni na jednání zastupitelstva, pro ostatní je přinášíme zde:

firma cena za rok
STKO Mikulov spol. s r. o. 508.522,- Kč
ASA spol. s r. o. 610.650,- Kč
Hantály a. s. 431.654,- Kč
Megawaste spol. s r. o. 463.967,50 Kč
SITA CZ a. s. 546.877,20 Kč