Odpady - jde to i levněji?

Na otázku, zda můžeme mít levnější služby spojené se svozem a tříděním odpadu odpovědět zatím neumíme. Proto také považujeme za důležité nezůstávat v nevědomí, ale pokusit se tyto informace zjistit. Současná smlouva s Hantály a. s. končí k 1. 4. 2015, zastupitelstvo obce se tak musí zabývat dalším zajištěním poskytování těchto služeb. Od prosince 2014 na tuto skutečnost jako zastupitelé KDU-ČSL upozorňujeme, v lednu 2015 jsme opět vyzvali mailem všechny kolegy zastupitele k řešení otázky odpadů, bohužel bez reakce. Podobně tomu bylo i při jednání zastupitelstva 13. 3. 2015, po kterém se po našich opětovaných urgencích ukázalo, že smlouva opravdu končí 1. 4. 2015, nikoliv 1. 5. 2015, jak se někteří mylně domnívali.

Proto jsme se rozhodli v nastalé časové tísni vypracovat alespoň podklady k průzkumu trhu pro poskytnutí služeb svozu a třídění komunálního odpadu v obci Němčičky, abychom tak dosáhli nejen porovnání ceny za služby několika dodavatelů, ale abychom po zralé úvaze mohli vybrat opravdu toho, pro Němčičky nejvhodnějšího dodavatele. Znění podkladů bylo rozesláno všem zastupitelům k připomínkování.

V těchto dnech bylo také svoláno jednání zastupitelstva obce právě na 1. 4. 2015 v 18 hodin, jehož hlavním tématem budou právě odpady a dodavatel služeb na další období. Zajímá-li Vás, kdo nám bude svážet odpady, kolik nás to bude stát několik dalších let a zda jsem udělali všechno proto, abychom získali co nejlepší podmínky pro nás, pro všechny občany, přijďte na jednání zastupitelstva.