Obec neplatí faktury. Některé jsou i rok po splatnosti.

Jedním z několika nepříjemných zjištění po zveřejnění závěrečného účtu obce Němčičky za rok 2013 byla fakta a nedostatky zjištěné kontrolní skupinou Jihomoravského kraje. Ve zprávě ostře zní několik paradoxních situací. Je například konstatováno, že obec eviduje v závazcích 36 faktur po splatnosti, z nichž 9 více než jeden rok. Oproti tomu se vedení obce staví laxně ke svým dlužníkům, kdy od roku 2009 eviduje pohledávku ve výši 53.600 Kč od jednoho dlužníka s penále 0,03% za každý den z prodlení. I laik si dokáže spočítat, kolik výsledná částka činí dnes. Zůstává s podivem, proč v situaci, kdy není dostatek prostředků pro úhradu závazků, se vedení obce nijak neupomíná a nevymáhá své pohledávky.

Kompletní verzi naleznete na úřední desce: https://nemcicky.cz/uredni_deska/