Nechceme obec a její bytovou politiku pouze pro podnikatele!

Chceme obec vstřícnou pro všechny, kteří v ní žijí nebo budou chtít žít a to i lidí , kteří nepodnikají, ale běžně chodí do práce, lidí starších, matek, které samy vychovávají své děti, kteří třeba v podnikání nemají takový potenciál, který se dá přepočítat na zisk a peníze, jako jiní. I tito lidé, i když se na ně někteří snaží pohlížet jako na "ekonomicky neatraktivní" mohou obci přinést mnohdy i daleko víc než finanční zisk! Zásadně odmítáme jakékoliv strategie lákání a zvýhodňování podnikatelů k trvalému usazení, jak to stojí ve volebním programu jiné strany. Nedáme obec "rozprodat" za účelem sledování ekonomických zájmů jiných skupin a "podnikavců". Vždy budeme hájit ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY!