Když zaklepe prodejce... omezení podomního a pochůzkového prodeje v Němčičkách

V těchto dnech předkládáme kolegům zastupitelům a veřejnosti k připomínkování návrh Tržního řádu v obci Němčičky, ve kterém jsou stanovena základní pravidla prodeje mimo provozovny. Cílem tohoto nařízení obce je eliminovat možnosti působení podomních prodejců a ochrana obyvatelů Němčiček, zvláště osob slabších a starších, které nedokáží čelit psychologicky promyšleným nátlakům k uzavření nevýhodné smlouvy. Návrh Tržního řádu obce Němčičky je k dispozici ke stažení na stránkách v nové sekci našeho webu ČINNOST ZASTUPITELŮ, nebo v tištěné podobě na vyžádání u zastupitelů Miroslava Prchala a Anny Šlancarové. K tomuto návrhu také otevíráme  formulář připomínek , ve kterém můžete sdělit své návrhy a případná doplnění.

Zastupitelé KDU-ČSL Němčičky