Braňme se nevítaným hostům - informace o podomním prodeji

Vážení,

od 1. 1. 2015 je v naší obci vydán Tržní řád, který upravuje prodávání zboží a služeb mimo kamenné provozovny a zároveň v obci zakazuje jakékoliv formy podomního a pochůzkového prodeje. V minulosti se totiž i několikrát v naší obci stalo, že lidé podlehli okamžiku a podepsali pro ně nevýhodné smlouvy či zakoupili od prodejců zboží za předražené ceny. Rozhodli jsme se tedy, po vzoru dalších měst i obcí, tomuto dění v Němčičkách v co největší míře zamezit.  Je jasné, že tímto nařízením nevyženeme nadobro některé podvodníky z Němčiček, naší povinností ovšem je udělat všechno pro to, abychom jejich působení co nejvíce omezili a tím co nejvíce ochránili, zvláště ty slabší, kteří nedokáží promyšlenému nátlaku čelit.

Obvyklý prodej zboží, na tržních místech (u obecního úřadu případně kulturního domu) je zachován, protože je v souladu s tržním řádem. Prodejci zpravidla požádají obec o umožnění prodeje na tržních místech, neobcházejí domácnosti, ale prodávají na stanoveném místě, u nás například, maso, ryby a podobně.

Tržním řádem je zakázán prodej zboží, poskytování služeb, provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých domů, bytů, budov apod.

Velmi pravděpodobně se však dříve, nebo později najde někdo, kdo toto nařízení poruší, proto přijměte, prosím, několik rad, jak se v situaci, kdy Vám ve dveřích stojí neodbytný prodejce, zachovat.

Buďte obezřetní, komu otevíráte

Přesvědčte se, kdo za dveřmi stojí, nejlepší obranou proti prodejcům je vůbec mu neotevřít a nenechat jej začít povídat jednu ze svých pohádek o skvělé nabídce, která už se nebude opakovat…

Odmítněte prodejce mezi dveřmi

O tom, koho pustíme do naší domácnosti, rozhoduje každý z nás sám. Dožaduje-li se prodejce pozvání do domácnosti, jedná se většinou o předem promyšlený trik. Pokud prodejce pustíte domů, bude mít více času Vás přesvědčit a přinutit k podpisu smlouvy, o kterou třeba ani nemáte zájem a vlastně jste ani nechtěli nic podepisovat. Bude pro vás obtížnější se ho zbavit.

Jestliže je prodejce neodbytný, volejte policii

Můžete upozornit prodejce, že jeho činnost (prodej) je v obci zakázána a je přestupkem. Prodejce se tak dopouští přestupkového jednání, protože porušuje nařízení obce. Nenechte se oklamat ani slovy, že „pracovníci obce o prodeji vědí, že vydali povolení“. Pracovníci obce žádné povolení, ani ústní svolení k obcházení domů nevydávají.

Policii můžete kontaktovat na telefonu 158, nebo přímo na oddělení Velké Pavlovice na tel.: 974 632 770. V pracovní době od 7 do 15.30 hodin můžete také informovat pracovníky obecního úřadu v Němčičkách na telefonu 519 430 750.

Nezvěte žádné neznámé lidi domů

Pokud už neznámému člověku otevřete dveře, v žádném případě ho nezvěte domů. Jen tak dokážete předejít riziku a to nejen z uzavření nevýhodné smlouvy, ale i možného okradení. Tyto osoby často využívají nejrůznější lži a pohádky, aby se mohli vloudit do domu.

Nejčastější případy lží:

  • vydávání se za pracovníky Evropské unie, sociálních služeb, finančního úřadu, různých loterií, E-Onu, RWE, VAK a další s tím, že Vám přinesli nějaké peníze, dotace, příspěvky nebo jen provádí kontrolu měřících přístrojů, odečet vody, plynoměru apod.
  • pohádka o tom, že je za Vámi posílá Váš syn, vnuk či jiný rodinný příslušník s tím, že měli např. nějakou nehodu, úraz a nutně potřebují rychle peníze
  • pohádka o tom, že měli dopravní nehodu a že jejich kamarád je těžce zraněn (v ohrožení života). Dále uvádějí, že jej lékaři odmítají operovat, neboť není občanem České republiky s tím, že lékaři žádají předem operaci hotově zaplatit a oni zde nemají tolik peněz.
  • prosí, aby si mohli zajít k Vám na WC s tím, že mají velké bolení břicha apod.