Beseda s důchodci v novém kabátě

V novém kabátě se představí, v Němčičkách již tradiční, beseda s důchodci, která v dřívějších letech probíhala zpravidla v jarních měsících. V tomto roce na jaře měla být organizována s Domovinkou, nicméně z různých důvodů neproběhla, proto jsme se dohodli na náhradním řešení a oné drobné změně kabátu. Nedělní odpoledne u vínka je nový název setkání, které má být náhradou za jarní termín, má přinést možnost setkání seniorů naší obce, příležitost k "bededě" u vína, získání užitečných informací a hlavně k odpočinku při hudebním vystoupení mladých hudebníků Husákova kvarteta.

Srdečně zveme