3. Ing. Marie Kopřivová

členka KDU-ČSL

Věk: 64

Vzdělání: Vysokoškolské

Zaměstnání: Důchodce

Proč jste se rozhodl/a kandidovat do zastupitelstva obce?

Není mi lhostejné dění v naší obci.

Co byste chtěl/a změnit, případně na jakou oblast se budete soustředit, o co se budete zasazovat, pokud budete zvolena zastupitelem/zastupitelkou?

Chci hájit zájmy obce a podporovat realizaci a dokončení stávajících rozpracovaných projektů (chodníky, konečné řešení generální  opravy kanalizace a opravy cesty za Humny, která je v havarijním stavu.

Proč kandidujete na kandidátce KDU-ČSL?

Jsem členkou.